A A A

Informacja o wizytach telefonicznych

 

Informujemy, że w ZOZ LEGIONOWO istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w godzinach pracy lekarza. Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę rozmowy telefonicznej w Rejestracji. Pracownik Rejestracji przyjmując zgłoszenie przekaże Państwu najbardziej prawdopodobny termin, w którym należy spodziewać się telefonu lekarza.

Z uwagi na fakt iż rozmowa telefoniczna nie zapewnia pełnej ochrony Państwa danych osobowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia, prosimy o ograniczenie próśb o rozmowę telefoniczną z lekarzem do rozmów absolutnie koniecznych.