Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    Rejestracja NiŚOZ 22 767 07 67668 159 397   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Aktualności

Aktualności

Tutaj znajdziesz najważniejsze inforamcje o funkcjonowaniu naszej Przychodni.
Zapraszamy!

Przerwa w dostawie wody w dniu 30 sierpnia 2022 r.

26 sierpnia 2022

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że    Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zaplanowało
dnia 30.08.2022 r. od godziny 7:30 do godziny 19:00  przerwę w dostawie wody do budynku  przy ul. Sowińskiego  4

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie-pobierz pdf.

 

Nieczynny punkt pobrań 30 sierpnia 2022 r.

11 sierpnia 2022

Szanowni Pacjenci,

Informujemy że ze względu na zawiadomienie PWK Legionowo o przerwie w dostawie wody  w dniu 30 sierpnia 2022 r. Punkt Pobrań materiału do badań  będzie tego dnia nieczynny.

Zawiadomienie– pobierz.pdf

 

Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom

2 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwają zapisy na szczepienia ochronne przeciwko  pneumokokom w ramach  programu  szczepień ochronnych pn. ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021- 2023″

Program finansowany jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

 • mieć ukończony 50 rok życia,
 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego );
 • przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne,
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie.

Szczepienie zostanie wykonane uczestnikom, którzy spełnili kryteria włączenia do programu, zostali zakwalifikowani do udziału w nim oraz przeszli pozytywnie lekarskie badanie kwalifikacyjne. Szczepienie obejmuje podanie, zgodnie z zaleceniami producenta, 1 dawki szczepienia. Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Prevenar 13.

Uprzejmie informujemy o trzech możliwościach rejestracji:

 1. osobiście w siedzibie Przychodni  przy ul. Sowińskiego  4  w godzinach 07:00 – 21:00
 2. telefonicznie pod nr. tel. 22 774 51 51 w godzinach 07:00 – 21:00
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej:  rejestracja@nzozlegionowo.pl 

Bezpłatna Rehabilitacja finansowana przez Urząd Miasta Legionowo

25 lipca 2022

ZOZ ,,Legionowo” Sp. z o.o.   na podstawie umowy z Urzędem Miasta Legionowo zaprasza  mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo na bezpłatną rehabilitację leczniczą w ramach programu:

,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024 w roku 2022” – rok 2022

Program finansowany ze środków własnych Gminy Miejskiej Legionowo.

Czas realizacji lipiec- grudzień 2022 r.

Zapisy  w rejestracji  Przychodni pod nr telefonu 22 774  51 51 wew. 766

Kryteria włączenia do programu:

 1.  zameldowanie ( zamieszkanie ) na terenie Gminy Miejskiej Legionowo,
 2.  wiek 60 lat lub więcej,
 3. rozpoznanie choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego układu nerwowego,
 4. skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ, lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty, określające rodzaj i liczbę zalecanych pacjentowi zabiegów fizjoterapeutycznych,
 5. pisemna zgoda na uczestnictwo w programie

Dodatkowo uczestnik składa pisemne oświadczenie, że w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu nie korzystał  ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ, ZUS, KRUS, PFRON lub Gminę Miejską Legionowo z powodu  jednostek chorobowych określonych w skierowaniu.

BADANIA EEG

4 lutego 2022

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że badania EEG wykonywane w Chotomowie ( 15-123 ), przy ul. Promiennej 8, będą od 01.02.2022 r. wykonywane na dotychczasowych zasadach  w Przychodni NZOZ ,,Legionowo”, przy ul. Sowińskiego 4.

Zapisy oraz wszelkie informacje prosimy kierować  pod nr. telefonu 513-005-714

PRZETARGI

20 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ogłoszenia o aktualnych przetargach  zamieszczane są pod adresem:

https://nzozlegionowo.pl/przetargi/

 

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

15 października 2021

Drodzy Pacjenci w związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym  przypominany o obowiązku zachowania dystansu,  zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Jednocześnie zachęcamy naszych Pacjentów  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do skorzystania z teleporady.

Lekarze udzielają teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia. Pacjent otrzymuje zalecenia, e-receptę. Lekarze mają również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA). W przypadkach uzasadnionych, po przeprowadzonym wywiadzie lekarz podejmuje decyzję czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

ZOZ ,,Legionowo” Sp. z o.o. ponadto  informuje, że udziela świadczeń zdrowotnych  wszystkim pacjentom  zgłaszającym się do NiŚOZ , wymagającym pomocy doraźnej,  przy czym  nie ma obowiązku zapewnienia lekarza pediatry na dyżurze. 

Na stronie MOW NFZ pod adresem: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna / Na ratunek / Dla pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki (nfz-warszawa.pl)

można sprawdzić adresy i telefony przychodni, które zgodnie z podpisaną umową z NFZ  zapewniają lekarza pediatrę na każdym  dyżurze. 

Przypominamy podstawowe zasady korzystania z NiŚOZ:

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
  przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Badanie wykrywające antygen wirusa RSV

12 października 2021

Informujemy, że od dnia 12.10.2021. r wykonujemy badanie wykrywające antygen wirusa RSV (respiratory syncytial virus) – syncytialnego wirusa oddechowego.

Wirus odpowiedzialny jest za ostre zakażenia układu oddechowego u dzieci – głównie u niemowląt (może doprowadzić do zapalenia płuc), oraz u osób starszych (powyżej 60 roku życia)

Cena oznaczenia (wymaz z nosogardzieli) – 35,00 zł

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECWKO PNEUMOKOKOM

26 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasza Placówka uczestniczy w programie szczepień ochronnych pn. ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021- 2023″

Program finansowany jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

 • mieć ukończony 50 rok życia,
 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego );
 • przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne,
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie.

Szczepienie zostanie wykonane uczestnikom, którzy spełnili kryteria włączenia do programu, zostali zakwalifikowani do udziału w nim oraz przeszli pozytywnie lekarskie badanie kwalifikacyjne. Szczepienie obejmuje podanie, zgodnie z zaleceniami producenta, 1 dawki szczepienia. Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Prevenar 13.

Uprzejmie informujemy o trzech możliwościach rejestracji:

 1. osobiście w siedzibie Przychodni  przy ul. Sowińskiego  4  w godzinach 07:00 – 21:00
 2. telefonicznie pod nr. tel. 22 774 51 51 w godzinach 07:00 – 21:00
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej:  rejestracja@nzozlegionowo.pl 

Oferty pracy

14 sierpnia 2021

ZOZ ,,Legionowo” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy:

Pielęgniarki:

 • wymagany  kurs pielęgniarstwa  środowiskowo- rodzinnego

Technika Elektroradiologa  

 • wymagane doświadczenie w realizacji badań RTG, MAMMOGRAFII, DENSYTOMETRII
 • wymagany certyfikat ukończenia Kursu Ochrony Radiologicznej Pacjenta

Pracownika rejestracji medycznej 

 • mile widziana obsługa programu KS-SOMED

Lekarzy specjalistów:

 • pulmonologa
 • dermatologa
 • ginekologa ( z uprawnieniami do wykonywania badań USG)
 • reumatologa
 • okulistę
 • neurologa
 • neurologa dziecięcego
 • urologa
 • kardiologa
 • diabetologa
 • lekarza rehabilitacji medycznej

Pozostały personel medyczny:

 • specjalistę terapii uzależnień
 • psychoterapeutę

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

sekretariat@nzozlegionowo.pl

lub  kontakt telefoniczny pod nr. 600 703 722

 

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć jedną z poniższych klauzul:

 1. Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 1. Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51