Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Ratownictwo Medyczne

Od lipca 2012 roku  Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o. o. funkcjonuje w rejonie operacyjnym nr 14/01 i realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego na obszarze powiatu legionowskiego jako podwykonawca Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,MEDITRANS” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Obecnie dysponujemy 5 Zespołami Ratownictwa Medycznego:

ZESPÓŁ PODSTAWOWY JABŁONNA W01-178
ZESPÓŁ PODSTAWOWY ZEGRZE W01-174
ZESPÓŁ PODSTAWOWY LEGIONOWO W01-172
ZESPÓŁ PODSTAWOWY SEROCK W01-170
ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY LEGIONOWO WO1-171

Dotacje UE:

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. uczestniczy w realizacji projektu pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19″ realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji o projekcie: https://meditrans.waw.pl/inwestycje_projekt_ue

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51