Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Rehabilitacja Lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia  z zakresu rehabilitacji leczniczej realizujemy  warunkach ambulatoryjnych, domowych oraz  ośrodka dziennego.

 

Zakres wykonywanych  zabiegów:

 • kinezyterapia- indywidualna praca z pacjentem, UGUL
 • elektrolecznictwo
 • magnetoterapia- pola magnetyczne niskiej i wielkiej czestotliwości
 • światłolecznictwo- laseroterapia, naświetlania lampami sollux
 • sonoterapia- ultradźwięki, fonoforeza
 • krioterapia miejscowa
 • masaż klasyczny,
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny pneumatyczny
 • wodolecznictwo- masaż wodny wirowy kończyn górnych i dolnych
 • kinesiotaping

Rejestracja pacjenta odbywa się:

> osobiście

> telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 774 -51 -51

> za pośrednictwem osoby trzeciej

> za pośrednictwem poczty.

Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Pacjenci, którzy zgłoszą się na wyznaczoną wizytę fizjoterapeutyczną po wyznaczonym przez rejestrację terminie  zostaną przepisani na koniec kolejki oczekujących po uprzedniej aktualizacji daty skierowania.

 

Poradnia rehabilitacyjna

W ramach poradni wykonywana jest diagnostyka i leczenie usprawniające pacjentów z różnymi rodzajami schorzeń, m.in. o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym.

Lekarze specjaliści dobierają odpowiedni sposób leczenia poprzez dopasowanie do potrzeb pacjenta cykli fizykoterapii i kinezyterapii lub w uzasadnionych przypadkach kierują na leczenie w ramach naszego ośrodka rehabilitacji dziennej lub rehabilitacji w domu pacjenta.

Do Poradni Rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

Fizjoterapia ambulatoryjna

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych i domowych, może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Fizjoterapia w warunkach domowych

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz – w przypadku zaostrzenia objawów choroby przewlekłej  – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

Kadra:

 • Józef Mróz – dr n. med., specjalista  balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii
 • Izabela Liberek- Sobczak – specjalista rehabilitacji medycznej
 • Michał Brzeski– mgr fizjoterapii – kierownik działu rehabilitacji
 • Agnieszka Bardyga– mgr pedagogiki  zdrowotnej z rehabilitacją narządów ruchu  i wychowaniem fizycznym, technik fizjoterapii
 • Justyna Janda-Różańska– mgr fizjoterapii
 • Karol Krzyżanowski– mgr fizjoterapii
 • Monika Kulma – mgr rehabilitacji, specjalista fizjoterapii
 • Paweł Marchlewski – mgr fizjoterapii
 • Małgorzata Michalik – mgr fizjoterapii
 • Jarosław Podłucki – mgr rehabilitacji ruchowej, specjalista rehabilitacji ruchowej
 • Joanna Łaziuk – mgr fizjoterapii
 • Magdalena Górzyńska – mgr  fizjoterapii
 • Anna Lewandowska – mgr fizjoterapii
 • Sandra Kahan – mgr fizjoterapii
 • Mateusz Nawrocki – mgr fizjoterapii
 • Cezary Cichocki – fizjoterapeuta, mgr pedagogiki specjalnej, absolwent szkoły podyplomowej w zakresie rehabilitacji neurologicznej dzieci
 • Martyna Szala – mgr fizjoterapii
 • Adrian Waś – mgr fizjoterapii
 • Piotr Starosz  – mgr fizjoterapii
 • Aneta Senkowska  – mgr fizjoterapii
 • Marcin Rutkowski – mgr fizjoterapii
 • Antoni Dyrda – mgr fizjoterapii
 • Bartłomiej Porzucek – mgr fizjoterapii
 • Robert Brodzik – mgr fizjoterapii

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51