Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Bezpieczeństwo Informacji

Szanowni Państwo Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest ZOZ LEGIONOWO Sp. z o.o. Ul. Gen. J. Sowińskiego 4; 05 – 120 Legionowo, reprezentowana przez Dorotę Glinicką. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Daniel Królak. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów ZOZ LEGIONOWO, na podstawie art. 6 i 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w tym w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w wypadku braku wymagań prawnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie: „Retencja danych osobowych”.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo do usunięcia danych (o ile ma to zastosowanie) oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla udzielenia Państwu świadczeń medycznych lub zawarcia z Państwem jakiejkolwiek umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych

ZOZ LEGIONOWO
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DANIEL KRÓLAK
iodo@nzozlegionowo.pl