Zadzwoń: 22 774 51 51

Poradnie specjalistyczne

Zespół Poradni Specjalistycznych  NZOZ ,,Legionowo” przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku  w godzinach: 8:00 – 19:00.

Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne do momentu w którym  istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

 

Rejestracja pacjenta odbywa się:

>   osobiście

> telefonicznie od poniedziałku do piątku – pod numerem telefonu 22774 -51 -51

> za pośrednictwem osoby trzeciej

Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

 

Pacjenci na wizytę pierwszorazową zobowiązani są do dostarczenia skierowania  z kopią wyników badań diagnostycznych oraz konsultacji, które umożliwiły lekarzowi kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę wystawienia skierowania.

 

Podstawa prawna:

 • 12. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie   w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  który stanowi, że „Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia, dołącza do skierowania:  1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; 2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. ‘’

 

 

Poradnia Chirurgiczna

 • Krzysztof Łampika –specjalista chirurgii ogólnej
 • Jerzy Cichocki– I° spec z chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

 • ………………………………………………………………….

Poradnia Diabetologiczna

 • Małgorzata Piotrowska-Iwaniuk specjalista diabetolog
 • Michał Wrzosekspecjalista diabetolog

Poradnia Endokrynologiczna

 • Cezary Jankowski– specjalista endokrynologii
 • Łukasz Olendrzyński – specjalista endokrynologii, specjalista  chorób wewnętrznych

 

Poradnia Ginekologiczna

 • Aneta Zamojskaspecjalista położnictwa i ginekologii
 • Włodzimierz Mołczunspecjalista położnictwa i ginekologii

Poradnia Kardiologiczna

 • Witold Kawczyńskispecjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
 • Edyta Lech-Omyła– specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek Arkadiusz Dąbrowski – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii
 • Marta Domańska – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Laryngologiczna

 • Elżbieta Jędraszko-Kubalska z  I st.  specjalizacji z zakresu otolaryngologii
 • Tomasz Zaborowskispecjalista otolaryngologii

Poradnia Neurologiczna

 • Robert Kiniorski – z I st. specjalizacji z zakresu neurologii
 • Krzysztof Rojek – z I st. specjalizacji z zakresu neurologii

Poradnia Neurologii Dziecięcej

 • Dr n.med. Tomasz Mazurczak – specjalista neurologii dziecięcej, I st. specjalizacji z pediatrii

Poradnia Okulistyczna

 • Teresa Chlebińska – I st. specjalizacji z zakresu okulistyki
 • Jacek Jakubowski – specjalista okulistyki

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • Konrad Kiryła – specjalista ortopedii i traumatologii narządu  ruchu
 • Michał Derczyński – specjalista ortopedii i traumatologi narządu ruchu
 • Dr n.Med. Paweł Walasek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Tomasz Sasinowski – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu  ruchu

Poradnia Proktologiczna

 • Krzysztof Łampika– specjalista chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

 • Edyta Lech-Omyła – specjalista chorób płuc, specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
 • Dorota Wyrostkiewicz – specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Reumatologiczna

 • Jerzy Koblowski – w trakcie specjalizacji z zakresu reumatologii

Poradnia Medycyny Sportowej

 • Małgorzata Anusiewicz – specjalista medycyny sportowej, I st. specjalizacji z pediatrii
 • Jacek Krzywański – specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Urologiczna

 • Grzegorz Kapuściński – specjalista urologii, specjalista chirurgii ogólnej
 • Agnieszka Grabińska – w trakcie specjalizacji z zakresu urologii

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51