Zadzwoń: 22 774 51 51

Poradnie specjalistyczne

Zespół Poradni Specjalistycznych NZOZ ,,Legionowo” przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00.
Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne do momentu w którym istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

Rejestracja pacjenta odbywa się:
> osobiście
> telefonicznie od poniedziałku do piątku – pod numerami telefonów:
22 774 -51 -51
602 575 241
> za pośrednictwem osoby trzeciej
Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Pacjenci na wizytę pierwszorazową zobowiązani są do dostarczenia skierowania z kopią wyników badań diagnostycznych oraz konsultacji, które umożliwiły lekarzowi kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę wystawienia skierowania.

Podstawa prawna:
§ 12. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który stanowi, że „Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia, dołącza do skierowania: 1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; 2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. ‘’

Poradnia Chirurgiczna

Krzysztof Łampika –specjalista chirurgii ogólnej
Jerzy Cichocki– I° spec z chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Aldona Polak -Kłosowska – I st. specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii
Paulina Bożek – specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii

Poradnia Diabetologiczna

Małgorzata Piotrowska-Iwaniuk – specjalista diabetolog
Michał Wrzosek– specjalista diabetolog

Poradnia Endokrynologiczna

Cezary Jankowski– specjalista endokrynologii
Łukasz Olendrzyński – specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Ginekologiczna

Aneta Zamojska– specjalista położnictwa i ginekologii
Włodzimierz Mołczun– specjalista położnictwa i ginekologii

Poradnia Kardiologiczna

Witold Kawczyński– specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
Edyta Lech-Omyła– specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
Lek Arkadiusz Dąbrowski – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii

Poradnia Laryngologiczna

Elżbieta Jędraszko-Kubalska – z I st. specjalizacji z zakresu otolaryngologii
Tomasz Zaborowski– specjalista otolaryngologii

Poradnia Neurologiczna

Robert Kiniorski – z I st. specjalizacji z zakresu neurologii
Krzysztof Rojek – z I st. specjalizacji z zakresu neurologii

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Dr n.med. Tomasz Mazurczak – specjalista neurologii dziecięcej, I st. specjalizacji z pediatrii

Poradnia Okulistyczna

Teresa Chlebińska – I st. specjalizacji z zakresu okulistyki
Jacek Jakubowski – specjalista okulistyki

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Konrad Kiryła – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Michał Derczyński – specjalista ortopedii i traumatologi narządu ruchu
Tomasz Sasinowski – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Poradnia Proktologiczna

Krzysztof Łampika– specjalista chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Edyta Lech-Omyła – specjalista chorób płuc, specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
Dorota Wyrostkiewicz – specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Reumatologiczna

Jerzy Koblowski – w trakcie specjalizacji z zakresu reumatologii

Poradnia Medycyny Sportowej

Małgorzata Anusiewicz – specjalista medycyny sportowej, I st. specjalizacji z pediatrii
Jacek Krzywański – specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Urologiczna

Grzegorz Kapuściński – specjalista urologii, specjalista chirurgii ogólnej
Agnieszka Grabińska – w trakcie specjalizacji z zakresu urologii

Poradnia chirurgii naczyniowej – Tylko komercyjnie 

dr n. med. Adam Lewszuk – specjalista w zakresie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51