Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Poradnie Specjalistyczne

Zespół Poradni Specjalistycznych NZOZ ,,Legionowo” przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00.
Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne do momentu w którym istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

Rejestracja pacjenta odbywa się:
> osobiście
> telefonicznie od poniedziałku do piątku – pod numerami telefonów:
22 774 -51 -51
602 575 241
> za pośrednictwem osoby trzeciej
Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Pacjenci na wizytę pierwszorazową zobowiązani są do dostarczenia skierowania z kopią wyników badań diagnostycznych oraz konsultacji, które umożliwiły lekarzowi kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę wystawienia skierowania.

Podstawa prawna:
§ 12. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który stanowi, że „Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia, dołącza do skierowania: 1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; 2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. ‘’

Poradnia Chirurgiczna

Krzysztof Łampika –specjalista chirurgii ogólnej

Jerzy Cichocki– I° spec z chirurgii ogólnej

Jacek Omyła – specjalista chirurgii onkologicznej, I° spec z chirurgii ogólnej

Wojciech Gdowskispecjalista chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Małgorzata Piotrowska-Iwaniuk – specjalista diabetolog

Michał Wrzosek– specjalista diabetolog

Monika Kacprzak– specjalista diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych 

Poradnia Endokrynologiczna

Cezary Jankowski– specjalista endokrynologii

Magdalena Krynke – specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrologii

Marta Juszczyszyn – specjalista endokrynologii

Poradnia Ginekologiczna

Agnieszka Gajda – Czerwińska  – specjalista położnictwa i ginekologii

Tomasz Kucewicz-  specjalista położnictwa i ginekologii

Włodzimierz Mołczun– specjalista położnictwa i ginekologii

Jacek Mężyński –  1 st. specjalizacji z  położnictwa i ginekologii

Poradnia Kardiologiczna

Witold Kawczyński– specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Lek Arkadiusz Dąbrowski – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii

Poradnia Laryngologiczna

Marta Bukrewiczspecjalista otolaryngologii ( przyjęcia dzieci i dorosłych )

Elżbieta Jędraszko-Kubalska – z I st. specjalizacji z zakresu otolaryngologii

Tomasz Zaborowski– specjalista otolaryngologii

Poradnia Neurologiczna

Robert Kiniorski – z I st. specjalizacji z zakresu neurologii

Roman Stefański  – specjalista z zakresu neurologii

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Dr n.med. Tomasz Mazurczak – specjalista neurologii dziecięcej, I st. specjalizacji z pediatrii

Poradnia Okulistyczna

Teresa Chlebińska – I st. specjalizacji z zakresu okulistyki

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Konrad Kiryła – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Jan Wasielewskispecjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Piotr Kasprzak -w trakcie specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Poradnia Proktologiczna

Krzysztof Łampika– specjalista chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Edyta Lech-Omyła – specjalista chorób płuc, specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Justyna Kościuch  – specjalista chorób płuc, specjalista alergologii, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Reumatologiczna

Jerzy Koblowski – w trakcie specjalizacji z zakresu reumatologii

Poradnia Medycyny Sportowej

Małgorzata Anusiewicz – specjalista medycyny sportowej, I st. specjalizacji z pediatrii

Jacek Krzywański – specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Urologiczna

Grzegorz Kapuściński – specjalista urologii, specjalista chirurgii ogólnej

Agnieszka Grabińska – w trakcie specjalizacji z zakresu urologii

 

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51