A A A
  • Rejestracja Dorośli
    Rejestracja Dorośli
  • Rejestracja Dzieci
    Rejestracja Dzieci

Aktualności

 

 

Uwaga

 


Nowy numer fax 22 767 5901

 


 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2015r

pacjent będzie zobowiązany dostarczyć placówce oryginał skierowania

w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zapisu,

pod rygorem skreślenia z listy oczekujących

Ustawa z dnia 22 lipca 2014r

 

 

 


 

Zatrudnimy

 

- Pielęgniarkę


- Lekarza Medycyny Pracy


- Lekarza POZ

- Lekarza NiŚOZ

 

- Lekarza Pediatrę

 

oraz innych lekarzy

 

dodatkowe informacje w zakładce praca 

 

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

UDZIELANE W NASZEJ PRZYCHODNI

(Legionowo, ul. Sowińskiego 4)

Tel. 22 767 0 767

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

Instytucje współpracujące