A A A
  • Rejestracja główna
    Rejestracja główna

Rejestracja i zapisy

Rejestracja czynna:
codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 07:00-21:00

Telefon:
(0-22) 774-51-51

 

Informacje dla pacjentów

Rejestracja jest miejscem, w którym dochodzi do pierwszego spotkania pacjenta z naszą Przychodnią. Oprócz zapisania się do wybranej poradni mogą się tu Państwo dowiedzieć także o:

o rodzajach świadczeń dostępnych w Przychodni

o czasie oczekiwania i terminach zapisu do lekarza

o wymaganych dokumentach i skierowań potrzebnych do przyjęcia

o miejsca wykonywania zleconych badań diagnostycznych (USG, RTG, badań laboratoryjnych i in.)

o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej

Na konsultacje i badania diagnostyczne można zapisywać się osobiście lub telefonicznie od 07:00. Przy zapisach obowiązuje podanie podstawowych danych pacjenta:

o imię i nawisko

o PESEL

o adres zamieszkania

o telefon kontaktowy (jeśli pacjent posiada)

W dniu wizyty uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pacjenta do rejestracji ze skierowaniem i dokumentem tożsamości.

Uwaga: Skierowanie nie jest wymagane w wypadku, gdy pacjent chce się udać do poradni:

 

1. Ginekologiczno Położniczej

2. Stomatologicznej

3. Zdrowia Psychicznego

W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty lub badania prosimy o odwołanie wizyty!

Umożliwi to przyjęcie w tym terminie innego pacjenta.