Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    Rejestracja NiŚOZ 22 767 07 67668 159 397   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Ostatni pacjent jest rejestrowany o godzinie 7.45.

Wszelkie informacje dotyczące usług zdrowotnych wykonywanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w w/w godzinach funkcjonowania pod numerami telefonów:

22 767-07-67

602-575-586

602-575-609

668-159-397

692-469-778

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
– warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Należy przy tym pamiętać, że bezskuteczne okaże się skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeżeli będzie dotyczyć:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
  • skierowania do specjalisty
  • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne dla ubezpieczonych Pacjentów i nie wymagają skierowania.

Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu wraz z informacją czy w danej placówce przyjmuje lekarz  pediatra dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego  Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

W sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych w stosunku do osoby znajdującej się stanie zagrożenia zdrowotnego należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.

 

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51