Zadzwoń: Rejestracja ogólna 22 774 51 51   |    e-mail: rejestracja@nzozlegionowo.pl

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Drodzy Pacjenci w związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym  przypominany o obowiązku zachowania dystansu,  zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Jednocześnie zachęcamy naszych Pacjentów  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do skorzystania z teleporady.

Lekarze udzielają teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia. Pacjent otrzymuje zalecenia, e-receptę. Lekarze mają również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA). W przypadkach uzasadnionych, po przeprowadzonym wywiadzie lekarz podejmuje decyzję czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

ZOZ ,,Legionowo” Sp. z o.o. ponadto  informuje, że udziela świadczeń zdrowotnych  wszystkim pacjentom  zgłaszającym się do NiŚOZ , wymagającym pomocy doraźnej,  przy czym  nie ma obowiązku zapewnienia lekarza pediatry na dyżurze. 

Na stronie MOW NFZ pod adresem: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna / Na ratunek / Dla pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki (nfz-warszawa.pl)

można sprawdzić adresy i telefony przychodni, które zgodnie z podpisaną umową z NFZ  zapewniają lekarza pediatrę na każdym  dyżurze. 

Przypominamy podstawowe zasady korzystania z NiŚOZ:

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
  przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

masz pytanie na, które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas! Udzielimy Ci szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.
Nasza rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00

22 774 51 51