A A A

Informacja o wizytach domowych

 

Informujemy, że lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZOZ LEGIONOWO realizują wizyty w domu pacjenta. Zapisy na wizyty prowadzi REJESTRACJA Przychodni. Aby wizyta mogła się odbyć w dniu zgłoszenia, musi zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 10.00. Zgłoszenie może mieć formę telefoniczną lub za pośrednictwem osoby trzeciej (rodzina pacjenta lub osoba bliska). Pracownik ZOZ LEGIONOWO przed realizacją wizyty domowej, może sprawdzić zgłoszenie telefonując na numer podany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Warunkami realizacji wizyty są:

  • istnienie klinicznych wskazań do wizyty domowej, między innymi takich jak: ciężki stan pacjenta lub stan, w którym dojazd do Przychodni jest niewskazany z uwagi na możliwość pogorszenia stanu zdrowia, podeszły wiek i schorzenia uniemożliwiające dotarcie do Przychodni, inne sytuacje uzgodnione z lekarzem;

  • lokalizacja miejsca zamieszkania Pacjenta na terenie Powiatu legionowskiego.

Wizyty domowe realizują lekarze zgodnie z harmonogramem dostępnym w Rejestracji.

Harmonogram wizyt może ulegać zmianom w związku z planowanymi lub nagłymi nieobecnościami lekarzy.