A A A

Bezpieczeństwo Informacji

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest

ZOZ LEGIONOWO Sp. z o.o. Ul. Gen. J. Sowińskiego 4; 05 – 120 Legionowo, reprezentowana przez Dorotę Glinicką.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów ZOZ LEGIONOWO,

na podstawie art. 6 i 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,

w tym w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w

wypadku braku wymagań prawnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie: „Retencja

danych osobowych”.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo do usunięcia danych (o

ile ma to zastosowanie) oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla udzielenia Państwu

świadczeń medycznych lub zawarcia z Państwem jakiejkolwiek umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych

ZOZ LEGIONOWO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ANDRZEJ PEŃSKO

tel.. +48668906046