A A A

Bezpieczeństwo Informacji

 

 

 

 

ZOZ Legionowo Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 4, 05 – 120 Legionowo

Szanowni Pacjenci ZOZ LEGIONOWO

 

Zgodnie z art. 24, 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informujemy, iż:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest ZOZ LEGIONOWO Sp. z o.o.

z siedzibą w Legionowie, ul. Sowińskiego 4, reprezentowana przez Prezesa Dorotę Glinicką,

2. dane osobowe zebrane od pacjentów ZOZ LEGIONOWO przetwarzane są wyłącznie

w celu realizacji świadczeń zdrowotnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

nie związanym udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

3. ZOZ LEGIONOWO pozyskuje dane osobowe wyłącznie od pacjentów zgłaszających się celem uzyskania świadczeń zdrowotnych,

4. Państwa dane są przetwarzane w sposób automatyczny w systemach informatycznych ZOZ LEGIONOWO,

5. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

6. posiadają Państwo prawo wglądu do Rejestru zbiorów danych przetwarzanych w ZOZ LEGIONOWO, prowadzonego przez Administratora danych osobowych.

Informuję, iż stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ZOZ Legionowo pełni lekarz Andrzej Peńsko, email: kontakt@isomed.waw.pl

Prezes Dorota Glinicka

Warszawa, dnia 06.03.2017