A A A

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki

zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Ostatni pacjent jest rejestrowany o godzinie 7.45.

 

Wszelkie informacje dotyczące usług zdrowotnych wykonywanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w w/w godzinach funkcjonowania pod numerami telefonów:

 

22 767-07-67

602-575-586

602-575-609

602-575-619

668-159-397

692-469-778

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób

ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i

nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez

lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą

być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę

pogotowia.

 

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki

zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia

stanu zdrowia, gdy:

nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym

uszczerbkiem na zdrowiu, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki

zdrowotnej:

zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy

oskrzelowej z umiarkowaną dusznością) infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w

podeszłym wieku bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy

należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie

telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.